Sri Lakshmi Nrishmha Parabrahmane Nama:|
Sri Navaneetha Krishna Prabrahmane Nama:
Sri Satakopaya Nama:| Ramanujaya Nama:|
Sri Nigamantha Maha Desikaya Nama:
Sri Adivan Sotakopa Yatheendra Maha Desikaya Nama: | Srimate Sri Lakshmi Nrisimaha Divya Paduka Sevaka Srivan Satakopa Sri Narayana Yatheedra Maha Desikaya Nama Srimata Srivan Satakopa Sri Ranganatha Yatheendra Maha Desikaya Nama:

SRI BALAJI MANDIR PUNE
Thirumanjanam/Abhishek

SRI AHOBILA MUTT'S SRI  BALAJI , MANDIR PUNE
CALENDAR FOR THE YEAR     2015-16  
STAR APR MAY JUN JUL AUG SEP Thirumanjanam for
SANKRAMANAM 14 15 15 17 17 17 Sri Balai Utsavar 
AMAVASYA 18 17 16 15 14 12 Sri Balai Utsavar 
POURNAMI 3 2 2 1,31 29 27 Sri Balai Utsavar 
EKADASI 15,29 14,29 12,28 12,27 10,26 9,24 Sri Balai Utsavar 
DWADASI 16,30 15,30 13,29 13,28 11,27 10,25 Paranai for Swamigal
MAHA PRADOSHAM 1,16 1,16,31 14,29 13,29 12,27 10,25 Sri Nrusimhar evening pooja
KRITIGAI 21 18 14 12 8 4 Sri Kaliyan
ROHINI 22 19 15 13 9 5 Sri Dolai Kannan, Sri Tirupanazhwar
MRIGASHIRSHAM 23 20 16 14 10 6 Sri Garudan
ARDRA 24 21 17 15 11 7 Sri Bhasyakarar
PUNARVASU 25 22 18 16 12 8 Sri Raman, Sri Kulasekarazhawar
MAKAM 28 25 22 19 15 12 Sri Thirumazhisai Azhwar
POORAM 29 26 23 20 16 13 Sri Andal 
UTTIRAM 30 28 24 21 17 14 Thayar 
CHITTIRAI   2,30 26 23 20 16 Sri Sudarsanar, Sri Madhurakaviazhwar
SWATI   4,31 27 24 21 17 Sri Nrusimhan, Sri Periyazhwar
VISAKAM   5 1,28 26 22 18 Sri Nammazhwar
ANUSHAM   6 2,29 27 23 19 Sri Nathamunigal
KETTAI   7 3,30 28 24 20 Sri Adivan Satakopan, Sri Tondaradipodi Azhwar
MOOLAM   8 4 1,29 25 21 Sri Hanuman
POORADAM   9 5 2,30 26 22 Sri Vishwaksenar
UTTIRADAM   10 6 3,31 27 23 Sri Alavandar
SHRAVANAM   10 7 4,31 28 24 Sri Balai Utsavar, Sri Hayagivar, Sri Poigai Alwar, Sri Desikan, 
AVITTAM 14 11 8 5 1,29 25 Sri Bhutathazhwar
SADAYAM 15 12 9 6 2,30 26 Sri Peyazhwar
UTTIRATTADI 17 14 11 8 4 1,28 HH 45th Jeer
SUKLA CHATURTI   7 5 5 3 1 Gajanan

contd.

 

SRI AHOBILA MUTT'S SRI BALAJI MANDIR, PUNE        
CALENDAR FOR THE YEAR 2015-16            
STAR OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR Thirumanjanam for
SANKRAMANAM 18 17 16 15 13 14 13 Sri Balai Utsavar 
AMAVASYA 12 11 11 9 8 8 7 Sri Balai Utsavar 
POURNAMI 27 25 25 23 22 23   Sri Balai Utsavar 
EKADASI 8,24 7,22 7,21 6,20 4,18 5,19 3 Sri Balai Utsavar 
DWADASI 9,25 8,23 8,22 7,21 5,19 6,20 4 Paranai for Swamigal
MAHA PRADOSHAM 10,25 9,23 8,23 7,21 6,20 6,20 5 Sri Nrusimhar evening pooja
KRITIGAI 2,29 25 23 19 15 14 10 Sri Kaliyan
ROHINI 3,30 26 24 20 16 15 11 Sri Dolai Kannan, Sri Tirupanazhwar
MRIGASHIRSHAM 4,31 27 25 21 17 16 12 Sri Garudan
ARDRA 5 1,28 26 22 18 17 13 Sri Bhasyakarar
PUNARVASU 6 2,29 27 23 19 18 14 Sri Raman, Sri Kulasekarazhawar
MAKAM 9 5 2,30 26 22 21   Sri Thirumazhisai Azhwar
POORAM 10 6 4,31 27 23 22   Sri Andal 
UTTIRAM 11 7 5 1,28 25 23   Thayar 
CHITTIRAI 13 10 7 3,30 27 25   Sri Sudarsanar, Sri Madhurakaviazhwar
SWATI 14 11 8 4 1,28 26   Sri Nrusimhan, Sri Periyazhwar
VISAKAM 15 12 9 5 2,29 27   Sri Nammazhwar
ANUSHAM 16 13 10 6 3 1,28   Sri Nathamunigal
KETTAI 18 14 11 7 4 2,29   Sri Adivan Satakopan, Sri Tondaradipodi Azhwar
MOOLAM 19 15 12 8 5 3,30   Sri Hanuman
POORADAM 20 16 13 9 6 4,31   Sri Vishwaksenar
UTTIRADAM 21 17 14 10 7 5 1 Sri Alavandar
SHRAVANAM 21 18 15 11 8 6 2 Sri Balai Utsavar, Sri Hayagivar, Sri Poigai Alwar, Sri Desikan, 
AVITTAM 22 19 16 12 9 7 3 Sri Bhutathazhwar
SADAYAM 23 20 17 13 10 8 4 Sri Peyazhwar
UTTIRATTADI 25 22 19 15 12 10 6 HH 45th Jeer
SUKLA CHATURTI 1,30 29 28 27 26 27   Gajanan