Sri Lakshmi Nrishmha Parabrahmane Nama:|
Sri Navaneetha Krishna Prabrahmane Nama:
Sri Satakopaya Nama:| Ramanujaya Nama:|
Sri Nigamantha Maha Desikaya Nama:
Sri Adivan Sotakopa Yatheendra Maha Desikaya Nama: | Srimate Sri Lakshmi Nrisimaha Divya Paduka Sevaka Srivan Satakopa Sri Narayana Yatheedra Maha Desikaya Nama Srimata Srivan Satakopa Sri Ranganatha Yatheendra Maha Desikaya Nama:

SRI BALAJI MANDIR PUNE
ANNUAL FESTIVALS 2015-16

   
   
ANNUAL FESTIVALS  
TAMIL NEW YEAR DAY - MANMATHA YEAR 14.04.2015
AKSHAYA THRUTEEYAI 21.04.2015
CHITRA POURNAMI 04.05.2015
SUDARSANA JAYANTI 26.06.2015
JESHTABHISHEKAM 30.06.2015
CHATURMASYA SANKALPAM 31.07.2015
THIRUPAVADAI UTSAVAM 19.07.2015
DAKSHINAYANA PUNYAKALAM 17.07.2015
ADI PATHINETTAM PERUKKU 03.08.2015
RIG UPAKARMA 28.08.2015
YAJUR UPAKARMA 29.08.2015
GAYATRI JAPAM 30.08.2015
SAMA UPAKARMA 15.09.2015
MAHALAYA PAKSHAM BEGINS 28.09.2015
MADYASHTAMI 05.10.2015
MAHALAYA AMAVASAI 12.10.2015
NAVARATRI UTSAVAM BEGINS  14.10.2015
MAHANAVMI 22.10.2015
VIJAYA DASAMI 23.10.2015
TULA SANKARAMANAM  18.10.2015
DEEPAVALI 10.11.2015
KASIKA EKADASI 22.11.2015
DEEPOTSAVAM / KARTIGAI 26.11.2015
ANADYAYANAM BEGINS 11.12.2015
DHANURMASA ARADHANAM 16.12.2015
HANUMAT JAYANTI 09.01.2016
VAIKUNTA EKADASI 21.12.2015
KOODARAI VELLUM  11.01.2016
BHOGI 14.01.2016
MAKARA SANKRANTI UTTARAYANA PUNYAKALAM 15.01.2016
KANU PONGAL 16.01.2016
SRI HAYAGRIVA HOMAM 07.02.2016
RATHA SAPTAMI 14.02.2016
ANADYAYANAM ENDS 29.01.2016
MASI MAGHAM 22.02.2016
DAVANOTSAVAM 13.03.2016
KARADAIYAN NOMBU 14.03.2016
GUDI PADVA / UGADI NEW YEAR 08.04.2016
PANGUNI UTIRAM 23.03.2016
TAMIL NEW YEAR - MANMATHA YEAR 13.04.2016